ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ
Untitled Document
เรื่อง : ด่วน ให้นักศึกษาเข้าไปลงทะเบียนข้อมูลในเว็บไซต์สำนักวิชาฯ 
รายละเอียด : นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ และนักศึกษาที่ยังไม่เคยลงทะเบียนข้อมูลในเว็บไซต์ของสำนักวิชาฯ เพราะต้องใช้ข้อมูลในการออกใบเสร็จค่าลงทะเบียนงานสิงห์แสดเกียรติยศ ปี 2557 และใช้ในการเข้าร่วมกิจกรรมของทางสำนักวิชาฯ
โดยเข้าไปลงทะเบียนได้ที่ http://pub.crru.ac.th/registers/register.php
   
ผู้ประกาศข่าว : นายประกาศิต เซ่งเฮ่อ
วันที่ประกาศ : 25-08-2014 
ไฟล์เอกสาร :  ดาวน์โหลด 

จำนวนคนอ่าน 1165 คน 

 


สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย