ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ
Untitled Document
เรื่อง : ด่วน นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่กำลังจัดทำปริทัศน์งานวิจัย ให้เปลี่ยนแปลงลำดับหัวข้องานวิจัยใหม่ 
รายละเอียด : ให้เปลี่ยนแปลงลำดับหัวข้อปริทัศน์งานวิจัย ตามที่เน้นข้อความสีแดง ดังในไฟล์ที่แนบด้านล่าง

   
ผู้ประกาศข่าว : ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราดวง สมณาศักดิ์
วันที่ประกาศ : 17-06-2014 
ไฟล์เอกสาร :  ดาวน์โหลด 

จำนวนคนอ่าน 225 คน 

 


สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย