ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ
Untitled Document
เรื่อง : ประกาศ เรื่องการรายงานตัวเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2555  
รายละเอียด : ขั้นตอนการรายงานตัวบัณฑิต ในระดับบัณฑิตศึกษา ประกาศนียบัตรบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต

ขั้นตอนที่ 1. ให้บัณฑิต ในระดับบัณฑิตศึกษา ประกาศนียบัตรบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต กรอกแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ถ้าไม่ผ่านขั้นตอนนี้จะไม่สามารถลงทะเบียนรายงานตัวบัณฑิต Online ตามขั้นตอนที่ 2 ได้

ขั้นตอนที่ 2. ให้บัณฑิต ในระดับบัณฑิตศึกษา ประกาศนียบัตรบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต รายงานตัวเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2555 ทางเว็บไซต์ http://www.reg.cru.in.th/orasis2.010/?f=dashboard/skajob_main.php ระหว่างวันที่ 14 มกราคม 2555 - 3 กุมภาพันธ์ 2555 โดยทำตามคู่มืออย่างเคร่งครัด

ขั้นตอนที่ 3. พิมพ์ใบแจ้งชำระเงิน และนำไปชำระเงินผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือธนาคารกรุงไทย ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ ภายใน วันที่ 14 มกราคม 2555 - 3 กุมภาพันธ์ 2555 

      
   
ผู้ประกาศข่าว : สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ
วันที่ประกาศ : 14-01-2012 
ไฟล์เอกสาร :  ดาวน์โหลด 

จำนวนคนอ่าน 1464 คน 

 


สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย