ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ
Untitled Document
เรื่อง : ประกาศ กำหนดการสอบซ่อมในรายวิชาที่ได้ผลการเรียน F ภาคเรียนที่ 2/56 สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ 
รายละเอียด : วันจันทร์ที่ 31 มีนาคม 2557 เวลา 15.00 - 17.00 น. ณ ห้องพยอม  อาคารสถาบันภาษาและคอมพิวเตอร์

หมายเหตุ  -   นักศึกษาสามารถดูรายชื่อนักศึกษาในการสอบแก้ F ได้ที่ อ.วราดวง สมณาศักดิ์ ณ ห้องสำนักงาน ชั้น 1 
        -    นักศึกษาที่ลงทะเบียนสอบแก้ F ที่สำนักส่งเสริมฯ แล้วแต่ไม่มีรายวิชาตามกำหนดการ ให้นำใบเสร็จรับเงินแก้ F มาในวันสอบ 

   
ผู้ประกาศข่าว : ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราดวง สมณาศักดิ์
วันที่ประกาศ : 26-03-2014 
ไฟล์เอกสาร :  ดาวน์โหลด 

จำนวนคนอ่าน 413 คน 

 


สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย