ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ
Untitled Document
เรื่อง : สไลด์สอน วิชากฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองสำหรับรัฐประศาสนศาสตร์ 
รายละเอียด : ให้นักศึกษาดาวน์โหลด ได้ตามอัธยาศัย เพื่อใช้ประกอบการเรียน 
ขอแนะนำให้นักศึกษา พิมพ์ออกมาโดยในรูปแบบ 3 สไลด์ ต่อ หน้ากระดาษ A4 เพื่อความประหยัด 
พยายามลงแบบ PDF แล้วทำไม่ได้
   
ผู้ประกาศข่าว : อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา
วันที่ประกาศ : 02-02-2014 
ไฟล์เอกสาร :  ดาวน์โหลด 

จำนวนคนอ่าน 418 คน 

 


สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย