ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ
Untitled Document
เรื่อง : รายละเอียดหน่วยเลือกตั้งตามจังหวัดต่าง ๆ  
รายละเอียด : ให้ดูรายละเอียดหน่วยเลือกตั้งได้ จากเวปนี้ 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2556/A/122/1.PDF
หรือรายละเอียดใน ไฟล์
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ลำดับที่ 5      จังหวัด ลำพูน ลำดับที่ 15  
จังหวัดแพร่ ลำดับที่ 18              จังหวัดอุตรดิตถ์ ลำดับที่ 19
จังหวัดน่าน ลำดับที่ 22               จังหวัดพะเยา ลำดับที่ 23            
จังหวัดลำปาง ลำดับที่ 45            จังหวัดเชียงใหม่ ลำดับที่ 73
   
ผู้ประกาศข่าว : อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา
วันที่ประกาศ : 23-12-2013 
ไฟล์เอกสาร :  ดาวน์โหลด 

จำนวนคนอ่าน 435 คน 

 


สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย