ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ
Untitled Document
เรื่อง : ตัวอย่างการกรอก สำหรับผู้ที่จะใช้สิทธิที่จังหวัดเชียงราย  
รายละเอียด : เป็นตัวอย่างที่ให้กรอก ทั้ง 2 แผ่น เนื่องจากจังหวัดเชียงราย ใช้สนามกีฬากลางจังหวัดเชียงรายเป็น ที่เลือกตั้งกลาง 
   
ผู้ประกาศข่าว : อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา
วันที่ประกาศ : 23-12-2013 
ไฟล์เอกสาร :  ดาวน์โหลด 

จำนวนคนอ่าน 456 คน 

 


สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย