ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ
Untitled Document
เรื่อง : ประกาศ เรื่อง นักศึกษาลงทะเบียนเรียนแล้วตารางสอบตรงกัน 
รายละเอียด :             ประกาศ นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 2/2556 แล้วตารางสอบตรงกัน ให้มาติดต่อสำนักวิชาฯ โดยเร็ว เพื่อจะได้ดำเนินการจัดสอบเป็นกรณีเฉพาะครับ
   
ผู้ประกาศข่าว : นายประกาศิต เซ่งเฮ่อ
วันที่ประกาศ : 09-11-2013 
ไฟล์เอกสาร : -

จำนวนคนอ่าน 392 คน 

 


สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย