ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ
Untitled Document
เรื่อง : แจ้งนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ที่ลงทะเบียนในรายวิชาเตรียมฝึกฯ 
รายละเอียด : แจ้งนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ที่ลงทะเบียนในรายวิชาเตรียมฝึกฯ สำนักวิชาฯขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการอบรมบุคลิกภาพและการพูดในวันที่ 4 และ 5 มกราคม 2555 จากเวลา 15.00-18.00 น. เป็นเวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้อง เอื้องมัจฉา(หอสมุดใหม่) ทั้ง 2 วัน
   
ผู้ประกาศข่าว : ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราดวง สมณาศักดิ์
วันที่ประกาศ : 27-12-2011 
ไฟล์เอกสาร : -

จำนวนคนอ่าน 311 คน 

 


สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย