ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ
Untitled Document
เรื่อง : การกระจายเนื้อหาข้อสอบ กม.ปกครองฯ 
รายละเอียด : เป็นการแจ้งน้ำหนักของเนื้อหาข้อสอบและแนวข้อสอบให้ทราบ
เพื่อจะได้บริหาร เวลาในการอ่านหนังสือ และ กระบวนการจดจำเพราะมีเนื้อหากฎหมาย 
ส่วนเรื่องมาตรานั้นเป็นลำดับมาตราที่ พรบ.จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 
ข้อสอบเป็นปรนัย ประมาณ 110 ข้อ เวลา 120 นาที เฉลี่ยข้อละนาที 

   
ผู้ประกาศข่าว : อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา
วันที่ประกาศ : 21-09-2013 
ไฟล์เอกสาร :  ดาวน์โหลด 

จำนวนคนอ่าน 708 คน 

 


สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย