ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ
Untitled Document
เรื่อง : ผลการประกวดโครงการครื้นเครงลูกทุ่งดนตรี รปศ. ฉลอง ๔๐ ปี ราชภัฏเชียงราย 
รายละเอียด : ผลการประกวดโครงการครื้นเครงลูกทุ่งดนตรี รปศ. ฉลอง ๔๐ ปี ราชภัฏเชียงราย
๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๖
ณ ห้องประชุมกาสะลองคำ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
***********

รางวัลชนะเลิศ  ๑๐,๐๐๐  บาท พร้อมถ้วยรางวัล และเกียรติบัตร
 -  โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน  อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

รางวัลชนะเลิศอันดับที่ ๑      ๘,๐๐๐   บาท พร้อมถ้วยรางวัล และเกียรติบัตร
-วง CRRU MUSIC  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

รางวัลชนะเลิศอันดับที่ ๒      ๕,๐๐๐   บาท พร้อมถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร
-โรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนอุปถัมภ์     อำเภอแม่สาย   จังหวัดเชียงราย

รางวัลชมเชย ๓   รางวัล ๆ ละ ๑,๐๐๐  บาท พร้อมเกียรติบัตร
๑. โรงเรียนประชานุเคราะห์ ๑๕     อำเภอเชียงแสน  จังหวัดเชียงราย
๒. โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม   อำเภอเวียงป่าเป้า  จังหวัดเชียงราย
๓. ชุมนุมดนตรีเพื่อการศึกษา BAND  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

   
ผู้ประกาศข่าว : นายประกาศิต เซ่งเฮ่อ
วันที่ประกาศ : 03-09-2013 
ไฟล์เอกสาร :  ดาวน์โหลด 

จำนวนคนอ่าน 371 คน 

 


สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย