ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ
Untitled Document
เรื่อง : ผลการประกวดสวดมนต์ทำนองสรภัญญะฯ‏ 
รายละเอียด : ผลการประกวดสวดมนต์ทำนองสรภัญญะฯ
ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 
 ถ้วยรางวัล พร้อมเกียรติบัตร และเงินรางวัล ๗,๐๐๐ บาท  
ชนะเลิศอันดับ ๑ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ทีมที่ ๒
ถ้วยรางวัล พร้อมเกียรติบัตร และเงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท  
ชนะเลิศอันดับ ๒ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
ถ้วยรางวัล พร้อมเกียรติบัตร และเงินรางวัล ๓,๐๐๐ บาท  
รางวัลชมเชย
๑. โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ทีมที่ ๑ เกียรติบัตร และเงินรางวัล ๑,๐๐๐ บาท  
๒. โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า เกียรติบัตร และเงินรางวัล ๑,๐๐๐ บาท  
๓. โรงเรียนพญาเม็งราย เกียรติบัตร และเงินรางวัล ๑,๐๐๐ บาท  

   
ผู้ประกาศข่าว : นายประกาศิต เซ่งเฮ่อ
วันที่ประกาศ : 03-09-2013 
ไฟล์เอกสาร :  ดาวน์โหลด 

จำนวนคนอ่าน 335 คน 

 


สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย