ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ
Untitled Document
เรื่อง : ประกาศ รายชื่อนักศึกษาชั้นปี 1 ที่ค้างส่งหลักฐานการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 
รายละเอียด : ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดังกล่าวนำเอกสาร หลักฐาน มาส่งภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2556 นี้
   
ผู้ประกาศข่าว : นายประกาศิต เซ่งเฮ่อ
วันที่ประกาศ : 07-08-2013 
ไฟล์เอกสาร :  ดาวน์โหลด 

จำนวนคนอ่าน 321 คน 

 


สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย