ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ
Untitled Document
เรื่อง : กำหนดการสอบแก้ F ภาคเรียนที่ 3/2555 
รายละเอียด : สำนักวิชาบริหารรัฐกิจได้กำหนดการสอบแก้ F ในรายวิชาเอกเลือกและเอกบังคับ ภาคเรียนที่ 3/2555 ในวันศุกร์ที่ 5 ก.ค.56 เวลา 15.00-17.00 น. ณ ห้อง 2031 และ 2043 ตามเอกสารแนบ (นักศึกษาสามารถตรวจสอบรายชื่อว่ามีสิทธิ์เข้าสอบได้หรือไม่ที่ อ.วราดวง ห้องสำนักงานชั้น 1)
   
ผู้ประกาศข่าว : ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราดวง สมณาศักดิ์
วันที่ประกาศ : 19-06-2013 
ไฟล์เอกสาร :  ดาวน์โหลด 

จำนวนคนอ่าน 547 คน 

 


สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย