ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ
Untitled Document
เรื่อง : ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประกวด Media Content 2013 
รายละเอียด : สมัครเข้าร่วมประกวด
1.Animation เรื่อง พุทธชยันตรี
2.Website เรื่อง วันสำคัญทางพุทธศาสนา
3.CAI เรื่อง พุทธศาสนากับสังคมไทย

โดยผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดได้จากไฟล์เอกสารด้านล่าง และดาวน์โหลดใบสมัครเข้าร่วมประกวดได้ที่เว็บไซต์ www.mcucr.com
ส่งผลงาน
ครั้งที่ 1 เพื่อตรวจสอบความก้าวหน้า ภายในวันที่ 1 กรกฎาคม 2556
ครั้งที่ 2 เพื่อตรวจสอบความก้าวหน้า ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2556
   
ผู้ประกาศข่าว : นายประกาศิต เซ่งเฮ่อ
วันที่ประกาศ : 13-06-2013 
ไฟล์เอกสาร :  ดาวน์โหลด 

จำนวนคนอ่าน 341 คน 

 


สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย