ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ
Untitled Document
เรื่อง : ประกาศ เรื่อง กำหนดการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาทุกระดับชั้น 
รายละเอียด : ให้นักศึกษาชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 20 มิ.ย. - 31 ก.ค. 56 หากพ้นกำหนดการให้นักศึกษารักษาสภาพการเป็นนักศึกษาตามระเบียบ
   
ผู้ประกาศข่าว : นายประกาศิต เซ่งเฮ่อ
วันที่ประกาศ : 11-06-2013 
ไฟล์เอกสาร :  ดาวน์โหลด 

จำนวนคนอ่าน 527 คน 

 


สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย