ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ
Untitled Document
เรื่อง : กำหนดการทดสอบความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศก่อนจบการศึกษา EIT 
รายละเอียด : โปรแกรมทดสอบ     เวลาทดสอบ                    ห้องสอบ
WORD             17.00 น. - 18.00 น.        E - Learning ชั้น 3 อาคารยุพราช
EXCEL            18.00 น. - 19.00 น.        E - Learning ชั้น 3 อาคารยุพราช
WOWER POINT      19.00 น. - 20.00 น.        E - Learning ชั้น 3 อาคารยุพราช
   
ผู้ประกาศข่าว : นายประกาศิต เซ่งเฮ่อ
วันที่ประกาศ : 06-06-2013 
ไฟล์เอกสาร :  ดาวน์โหลด 

จำนวนคนอ่าน 327 คน 

 


สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย