ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ
Untitled Document
เรื่อง : กำหนดการ พิธีสระเกล้า ดำหัว คณาจารย์ 
รายละเอียด : กำหนดการ
งาน “สระเกล้า ดำหัว คณาจารย์” สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ
วันจันทร์ ที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๖
ณ สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
**********************************************

๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น.  ลงทะเบียน

๐๙.๓๑ – ๑๐.๐๐ น. รดน้ำ ดำหัว อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

๑๐.๐๑ – ๑๑.๐๐ น.  คณบดีสำนักวิชาบริหารรัฐกิจจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
-ตัวแทนนักศึกษานำกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยและอาราธนาศีล – รับศีล
-กล่าวคำอาราธนาพระปริตร
-พระสงฆ์จำนวน ๕ รูป เจริญพุทธมนต์

๑๑.๐๑ – ๑๑.๑๐ น. พิธีเช็ดพระพักต์ “พระพุทธศรีรัฐกิจโสฬสวัสสานุสรณ์”
-คณบดีประพรมน้ำอบน้ำหอมน้ำปรุงใส่ผ้าขาวบริสุทธิ์
-ตัวแทนนักศึกษาชาย นำผ้าขาวบริสุทธิ์ไปเช็ดพระพักต์ พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา
-ถวายจตุปัจจัยไทยทานแด่พระสงฆ์

๑๑.๑๑ – ๑๑.๓๐ น. พิธีสรงน้ำ “พระพุทธศรีรัฐกิจโสฬสวัสสานุสรณ์”
-ตัวแทนนักศึกษาอัญเชิญน้ำส้มป่อย และน้ำบ่อทิพย์ ๙ บ่อในจังหวัดเชียงราย
-สรงน้ำพระพุทธศรีรัฐกิจโสฬสวัสสานุสรณ์ องค์จำลอง โดยคณบดี คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา

๑๑.๓๑ – ๑๒.๑๐ น. พิธี “สระเกล้า ดำหัวคณาจารย์”
-ประธานสโมสรนักศึกษาสำนักวิชาบริหารรัฐกิจ กล่าวคำขอขมาคณาจารย์
-คณบดีสำนักวิชาบริหารรัฐกิจให้โอวาทและอวยพรเนื่องในวันปีใหม่ไทย


**หมายเหตุ  กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

   
ผู้ประกาศข่าว : อาจารย์จรูญ แดนนาเลิศ
วันที่ประกาศ : 30-03-2013 
ไฟล์เอกสาร :  ดาวน์โหลด 

จำนวนคนอ่าน 1011 คน 

 


สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย