ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ
Untitled Document
เรื่อง : กำหนดการสอบแก้ F ภาคเรียนที่ 2/2555 
รายละเอียด : สำนักวิชาฯ ได้แจ้งกำหนดการสอบแก้ F ในภาคเรียนที่ 2/2555 ตามเอกสารแนบ
   
ผู้ประกาศข่าว : ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราดวง สมณาศักดิ์
วันที่ประกาศ : 27-02-2013 
ไฟล์เอกสาร :  ดาวน์โหลด 

จำนวนคนอ่าน 389 คน 

 


สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย