ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ
Untitled Document
เรื่อง : ประกาศ ให้หัวหน้าห้องและรองหัวหน้าห้อง ชั้นปีที่ 1 ทุกห้อง เข้าประชุม วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2554 
รายละเอียด : ให้หัวหน้าห้องและรองหัวหน้าห้อง ชั้นปีที่ 1 ทุกห้อง ทั้งสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์และการปกครองท้องถิ่น เข้าร่วมการประชุมเพื่อร่วมการประกวดแข่งขันจัดซุ้มหน้าตึกสำนักวิชาฯ โดยให้มาประชุมพร้อมกันเวลา 16.30 น. ณ ห้อง 2011 อาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ หากมีข้อสงสัยให้ติดต่ออาจารย์ได้นะครับ      
   
ผู้ประกาศข่าว : อาจารย์ณัฐพงศ์ รักงาม
วันที่ประกาศ : 22-12-2011 
ไฟล์เอกสาร : -

จำนวนคนอ่าน 490 คน 

 


สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย