ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ
Untitled Document
เรื่อง : รายละเอียดทบทวน ก่อนสอบเพื่อให้มั่นใจ 
รายละเอียด : ขอส่งรายละเอียดให้นักศึกษาได้ศึกษาเพิ่มเติมเพื่อย้ำเตือน 
ใครมีแล้ว ก็อ่านต่อไป 
จุดเน้น ที่ส่งให้คือ 1. รัฐธรรมนูญแก้ไข 2554 เพราะในส่วนที่เกี่ยวกับ ส.ส. มีการแก้ไข ฉบับ 2550 ยกเลิกใช้ตามเอกสารนี้แทน
2. แผนภูมิรายละเอียดเพิ่มเติม ที่แจกให้แล้ว เพื่อย้ำอีกครั้งคือ แผนผังการตราพระราชบัญญัติ
   การอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีเป้นรายบุคคล 
จึงย้ำมาเพื่อทราบ แล้วพบกัน 13.00 น.  
   
ผู้ประกาศข่าว : อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา
วันที่ประกาศ : 08-02-2013 
ไฟล์เอกสาร :  ดาวน์โหลด 

จำนวนคนอ่าน 631 คน 

 


สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย