ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ
Untitled Document
เรื่อง : ประกาศคะแนนสอบ วิชากฎหมายรัฐธรรมนูญฯ 
รายละเอียด : แจ้งให้นักศึกษาทราบ ถึงคะแนนสอบที่ผ่านมา ครั้งที่ 1
วิชา กฎหมายรัฐธรรมนูญสำหรับรัฐประศาสนศาสตร์ 
ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555
หากนักศึกษาท่านใด มีข้อติดใจในคะแนนที่ได้โปรดติดต่อผู้สอนโดยตรง
สำหรับการเก็บกี่คะแนนนั้นจะแจ้งให้ทราบต่อไป  
   
ผู้ประกาศข่าว : อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา
วันที่ประกาศ : 02-02-2013 
ไฟล์เอกสาร :  ดาวน์โหลด 

จำนวนคนอ่าน 941 คน 

 


สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย