ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ
Untitled Document
เรื่อง : แจ้งสถานที่ปฐมนิเทศ ฝึกงาน 
รายละเอียด : นักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชาฝึกฯ ภาคเรียน 3/55 สำนักวิชาฯได้กำหนดวันในการปฐมนิเทศ คือวันศุกรก์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ห้องอินทนิล เวลา 8.30 น. กรุณาแต่งกายให้ถูกระเบียบตามประกาศของมหาวิทยาลัย เพราะจะมีการตรวจการแต่งกายและทรงผมด้วย (ถ้าไม่ผ่านสำนักวิชาฯ ยังจะไม่ให้หนังสือส่งตัว อาจต้องฝึกงานช้ากว่ากลุ่มอื่น)
   
ผู้ประกาศข่าว : ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราดวง สมณาศักดิ์
วันที่ประกาศ : 24-01-2013 
ไฟล์เอกสาร : -

จำนวนคนอ่าน 657 คน 

 


สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย