ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ
Untitled Document
เรื่อง : การกระจายเนื้อหาข้อสอบวิชาแนวคิดและทฤษฏีการปกครองท้องถิ่น 
รายละเอียด : สำหรับนักศึกษา รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาการปกครองท้องถิ่น ชั้นปีที่ 1
ขอแจ้งการกระจายเนื้อหาข้อสอบ ในบทที่ 1 2 จำนวน 80 ข้อ พร้อมจิตพิสัย 
ซึ่งจะสอบในวันที่ 25 มกราคม 2556 
ขอให้ตั้งใจทำข้อสอบให้ดีห้ามนำเอาไปเผยแพร่ในสื่ออื่นใด โดยเฉพาะFacebook ฝ่าฝืนมีผลต่อการปรับตก
   
ผู้ประกาศข่าว : อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา
วันที่ประกาศ : 22-01-2013 
ไฟล์เอกสาร :  ดาวน์โหลด 

จำนวนคนอ่าน 566 คน 

 


สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย