ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ
Untitled Document
เรื่อง : แนวข้อสอบวิชาการเมืองและการปกครองท้องถิ่นไทย  
รายละเอียด : แจ้งนักศึกษาที่เรียนกับ อาจารย์เนรมิตร รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาการปกครองท้องถิ่น ชั้นปีที่ 2
ขอประชาสัมพันธ์แนวข้อสอบ วิชาการเมืองและการปกครองท้องถิ่นไทย 
โดยทั้งนี้ขอเน้นย้ำให้นักศึกษา ทำความเข้าใจต่อจำนวนและการได้มาของคณะบุคคล ได้แก่
1. สมาชิกของสภาท้องถิ่นในแต่ละรูปแบบ 
2. ฝ่ายบริหารขององค์กรปกครองท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ
ซึ่งเป็นเนื้อหาหลักของการเรียนและในข้อสอบ รวมถึง พ.ศ.ต่าง ๆ ที่เป็นเหตุการณ์สำคัญของการปกครองท้องถิ่นในประเทศไทย 
จึงแจ้งมาเพื่อให้ท่านต้องท่องจำไว้ด้วยนะครับ  
   
ผู้ประกาศข่าว : อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา
วันที่ประกาศ : 21-01-2013 
ไฟล์เอกสาร :  ดาวน์โหลด 

จำนวนคนอ่าน 1968 คน 

 


สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย