ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ
Untitled Document
เรื่อง : นศ.ปี 3 หมู่ 4-6 รับบัตรคิวเลือกที่ฝึกงาน 
รายละเอียด : ประกาศ!! นักศึกษา ปี 3 หมู่เรียน 4-6 ที่จะลงทะเบียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพในภาคเรียนที่ 3/2555 ให้มารับบัตรคิววันพุธที่ 26 ธันวาคม 55 เวลา 13.00 น ณ ชั้น 1 สำนักวิชาฯ และเวลา 14.00 น. จะดำเนินการเลือกสถานที่ฝึกงาน
หมายเหตุ : นักศึกษาต้องมาให้ครบทุกคนในกลุ่มและแต่งกายให้เรียบร้อย
   
ผู้ประกาศข่าว : ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราดวง สมณาศักดิ์
วันที่ประกาศ : 24-12-2012 
ไฟล์เอกสาร : -

จำนวนคนอ่าน 414 คน 

 


สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย