• public_crru@crru.ac.th
  • 80 ม.9 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57100

อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา
คณบดีสำนักวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
E-mail Tel

ยินดีต้อนรับสู่ สำนักวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

รูปกิจกรรม

Card image cap
พิธีไหว้สาแม่ฟ้าหลวง ประจำปี 2564
21-10-2021
Card image cap
งานแสดงมุทิตาจิตแด่คณาจารย์และบุคลากรผู้เกษียณอายุราชการประจำปี พ.ศ. 2564
30-09-2021
Card image cap
อบรมเชิงปฏิบัติการการวิจัยในมนุษย์
11-06-2021
Card image cap
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนการสอนร่วมกับการทำงาน CWIE
14-06-2021
Card image cap
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน ปี 2564
13-05-2021
Card image cap
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่ชุมชน
15-03-2021
Card image cap
กิจกรรม พัฒนาบุคลิกภาพนักบริหารยุค New Normal
13-03-2021
Card image cap
ประชุมหน่วยงานเครือข่ายพัฒนาบัณฑิต
12-03-2021

ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

ลำดับ
หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์
อ่านแล้ว
1 เชิญร่วมกิจกรรมประกวดร้องเพลง "บ้านเกิดเมืองนอน"
ประกาศวันที่ 23-11-2021 ผู้ประกาศ : นายชยชนม์ ติณราช
8
2 ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการ The International Conference on Digital Government Technology
ประกาศวันที่ 23-11-2021 ผู้ประกาศ : นายชยชนม์ ติณราช
9
3 ประชาสัมพันธ์กิจกรรม Book Challenge
ประกาศวันที่ 19-11-2021 ผู้ประกาศ : นายชยชนม์ ติณราช
27
4 รับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการ Thailand UMAP Micro-Credential ในกิจกรรม Learn หรือ ระบบพัฒนาสมรรถนะ
ประกาศวันที่ 19-11-2021 ผู้ประกาศ : Admin
26
5 บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์อันตราย และการปล่อยโคมลอยในช่วงเทศกาล
ประกาศวันที่ 19-11-2021 ผู้ประกาศ : Admin
30
6 การทดสอบวัดระดับสมรรถะด้านภาษาอังกฤษและภาษาไทย (รูปแบบออนไลน์) ,การทดสอบ TOEFL ITP และ การทดสอบ CRRU CEFR TEST ประจำเดือนธันวาคม 2564
ประกาศวันที่ 17-11-2021 ผู้ประกาศ : นายชยชนม์ ติณราช
29
7 ประชาสัมพันธ์ทุนรัฐบาลออสเตรียสำหรับนักศึกษา บุคลากร และนักวิจัย
ประกาศวันที่ 15-11-2021 ผู้ประกาศ : นายชยชนม์ ติณราช
30
8 มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ "โครงการบ่มเพาะนวัตกรรมเยาวชนเพื่อคืนอากาศบริสุทธิ์ให้คนเชียงราย"
ประกาศวันที่ 08-11-2021 ผู้ประกาศ : Admin
78
9 ประชาสัมพันธ์การประกวดเรียงความหัวข้อ “สิ่งที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยในวิกฤตโควิด-19”
ประกาศวันที่ 04-11-2021 ผู้ประกาศ : นายชยชนม์ ติณราช
50
10 ขอเชิญเข้าร่วมการประกวดโครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน ระดับชาติ ประจำปี 2564
ประกาศวันที่ 28-10-2021 ผู้ประกาศ : นายชยชนม์ ติณราช
91
อ่านข่าวทั้งหมด

– ยังไม่มีข้อมูล —
โปรดค้นหาจากเว็บไซต์กรมบัญชีกลางโดยตรง -> คลิกที่นี่

รายงานสถานการณ์ โควิด-19

ข่าวรับสมัครงานราชการ
วาระงานผู้บริหาร


วารสารบริหารรัฐกิจ

ระบบสารสนเทศงานวิจัย

งานประกันอุบัติเหตุหมู่


ผลงาน/รางวัลแนะนำสำนักวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศานศาสตร์