ค่ายดีเลิศ "ค่ายเศรษฐกิจพอเพียง กฟผ."จำนวนคนดู 171