ชนะเลิศอันดับ 1 ขบวนแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2559จำนวนคนดู 544