รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 15
1
จำนวนคนดู 400