Untitled Document

ค่ายดีเลิศ "ค่ายเศรษฐกิจพอเพียง กฟผ."

ชนะเลิศการประกวดขบวนแห่ ปีใหม่เมือง 2560

รางวัลค่ายดีเด่น ปี 2016

ชนะเลิศอันดับ 1 ขบวนแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2559

รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 15