ลำดับที่
เรื่องประเภทวันเดือนปี
1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเหมารถตู้ จำนวน 1 คัน 2 วันประกาศผู้ชนะการประกวดราคา2018-01-29
2
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ จำนวน 47 รายการประกาศผู้ชนะการประกวดราคา2018-01-25
3
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 รายการประกาศผู้ชนะการประกวดราคา2018-01-23
4
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 4 รายการประกาศผู้ชนะการประกวดราคา2018-01-22
5
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหนังสือ จำนวน 24 รายการประกาศผู้ชนะการประกวดราคา2018-01-18
6
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำดื่ม จำนวน 1 รายการประกาศผู้ชนะการประกวดราคา2018-01-08
7
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 1 รายการประกาศผู้ชนะการประกวดราคา2018-01-03
8
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อนิตยสาร จำนวน 8 รายการประกาศผู้ชนะการประกวดราคา2018-01-03
จำนวนทั้งหมด 47 รายการ : 6 หน้า : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ] Next>>