ลำดับที่
เรื่องวันเดือนปี
1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเหมารถตู้ จำนวน 1 คัน 2 วัน2018-01-29
2
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ จำนวน 47 รายการ2018-01-25
3
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 รายการ2018-01-23
4
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 4 รายการ2018-01-22
5
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหนังสือ จำนวน 24 รายการ2018-01-18
6
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำดื่ม จำนวน 1 รายการ2018-01-08
7
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 1 รายการ2018-01-03
8
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อนิตยสาร จำนวน 8 รายการ2018-01-03
จำนวนทั้งหมด 43 รายการ : 6 หน้า : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ] Next>>