ระบบลงทะเบียนข้อมูลนักศึกษา สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ*
*หากมีปัญหากรุณาติดต่อ พี่ประกาศิต E-mail :puaj_7@hotmail.com หรือ Facebook :prakasit sengher