กำหนดการประชุมวิชาการราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 2


วันที่ 21-22 มีนาคม 2562 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย


Download Proceeding

อัตราค่าลงทะเบียน ภาคการประชุมวิชาการ

ประเภทผู้เข้าร่วมประชุม
ชำระช่วงระยะเวลา
วันที่ 7 - 25 มกราคม 2562
ชำระหลัง
วันที่ 25 มกราคม 2562
1. ผู้นำเสนอผลงาน (อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และบุคคลทั่วไป)
3,000 บาท
3,500 บาท
2. ผู้นำเสนอผลงาน (นักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาทั่วไป)
2,000 บาท
2,500 บาท
3. ผู้เข้าร่วมประชุมโดยไม่นำเสนอผลงาน (ได้รับเอกสารประกอบการประชุม อาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม)
1,000 บาท
1,500 บาท
4. ผู้เข้าร่วมประชุมโดยไม่นำเสนอผลงาน(ไม่รับเอกสารและไม่อาหาร)
ไม่เสียค่าลงทะเบียน
ไม่เสียค่าลงทะเบียน
หมายเหตุ
1. ค่าลงทะเบียนนี้ สำหรับเอกสารประกอบการประชุม อาหารว่างและอาหารกลางวัน และ CD Proceeding 1 แผ่น
2. ผู้ลงทะเบียนรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าที่พักเอง
3. หากผู้ลงทะเบียนชำระเงินค่าลงทะเบียนแล้ว และต้องการยกเลิกการลงทะเบียน ทางคณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
การชำระค่าลงทะเบียน
กรุณาโอนเงินมาที่
      ชื่อบัญชี : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
      ธนาคาร : กรุงศรีอยุธยา สาขา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
      ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์
      หมายเลขบัญชี : 422-1-32443-0
***หลังจากโอนเงินแล้วกรุณาแจ้งการชำระเงินทันที

แจ้งการชำระค่าลงทะเบียน คลิกที่นี่