แบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ


ข้อมูลส่วนตัว
ประเภทการแข่งขัน :
แข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ แข่งขันกล่าวสุนทรพจน์
ชื่อ-สกุล ผู้แข่งขัน :


อาจารย์ผู้ควบคุม :

คณะ :
ภาควิชา/สาขา :
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ :
เบอร์โทรศัพท์ :
ต่อ
เบอร์โทรศัพท์(มือถือ) :
ข้อมูลสำหรับเข้าสู่ระบบ
อีเมล :
*อีเมลที่ใช้สมัครของแต่ละทีมห้ามซ้ำกัน
รหัสผ่าน :
*1-20 ตัวอักษร แนะนำให้เป็นตัวเลข
ยืนยันรหัสผ่าน :


Back to Top