รองศาสตราจารย์ประกายศรี ศรีรุ่งเรือง
คณบดีสำนักวิชาบริหารรัฐกิจ
สายตรงคณบดี โทร

ยินดีต้อนรับสู่ สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย