ข้อมูลศิษย์เก่า สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ

ข้อมูลส่วนตัว
รหัสประจำตัวนักศึกษา 571770435
ประเภทนักศึกษา ปกติ
ระดับ รป.บ.4 ปี
โปรแกรมวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
ผลการศึกษา อนุมัติผล GPA = 2.04
ชื่อ-สกุล (ไทย) นายวศิน จารุเศรณี
ชื่อ-สกุล (อังกฤษ) Mr.Wasin Jaruseranee
ที่อยู่ตามภูมิลำเนา บ้านเลขที่ 304 หมู่ 2 ซอย -4 ถนน -ราชอุทิศ ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง รหัสไปรษณีย์ 52160
เบอร์โทรศัพท์ 0932405286,054291565,,0932405286
ข้อมูลการทำงาน
ที่อยู่ปัจจุบัน :
สถานภาพการทำงานปัจจุบัน :
ประเภทงานที่ทำ :
ความรู้ความสามารถด้านใดที่ช่วยให้ได้ทำงาน :
ชื่อตำแหน่งงานที่ทำ :
สถานที่ทำงานปัจจุบัน/ชื่อหน่วยงาน :
เงินเดือนหรือรายได้เฉลี่ยต่อเดือน : 0

ปิดหน้าต่างนี้