ข้อมูลศิษย์เก่า สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ

ข้อมูลส่วนตัว
รหัสประจำตัวนักศึกษา 511770238
ประเภทนักศึกษา ปกติ
ระดับ รป.บ.4 ปี
โปรแกรมวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
ผลการศึกษา อนุมัติผล GPA = 2.35
ชื่อ-สกุล (ไทย) นายจักรพงษ์ บุญวงค์
ชื่อ-สกุล (อังกฤษ) Mr.Jakkapong Boonwong
ที่อยู่ตามภูมิลำเนา บ้านเลขที่ 38 หมู่ 12 ซอย - ถนน - ตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57000
เบอร์โทรศัพท์ ,,0838685471,
ข้อมูลการทำงาน
ที่อยู่ปัจจุบัน :
สถานภาพการทำงานปัจจุบัน :
ประเภทงานที่ทำ :
ความรู้ความสามารถด้านใดที่ช่วยให้ได้ทำงาน :
ชื่อตำแหน่งงานที่ทำ :
สถานที่ทำงานปัจจุบัน/ชื่อหน่วยงาน :
เงินเดือนหรือรายได้เฉลี่ยต่อเดือน : 0

ปิดหน้าต่างนี้