ชมรมจิตอาสาฯ มร.ชร.ได้รับรางวัล "ค่ายดีเลิศ"จำนวนคนดู 78