พิธีวันทาคณาจารย์และมอบตัวเป็นศิษย์ ประจำปี 2560

จำนวนคนดู 128