พิธีวันทาคณาจารย์และมอบตัวเป็นศิษย์ ประจำปี 2561

พิธีวันทาคณาจารย์และมอบตัวเป็นศิษย์ ประจำปี 2561