ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ
เรื่อง : แจ้งนักศึกษา รหัส 61 เข้ารับการอบรมการใช้งานโปรแกรม EDO 
รายละเอียด :

   
ผู้ประกาศข่าว : นายประกาศิต เซ่งเฮ่อ
วันที่ประกาศ : 05-09-2018 
ไฟล์เอกสาร :  ดาวน์โหลด 

จำนวนคนอ่าน 422 คน 

 


สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย