ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ
เรื่อง : แจ้งนักศึกษา รหัส 60 เข้ารับการทดสอบความรู้และทักษะภาษาอังกฤษโดยใช้ข้อสอบระบบ English Discoveries Online 
รายละเอียด :

   
ผู้ประกาศข่าว : นายประกาศิต เซ่งเฮ่อ
วันที่ประกาศ : 05-09-2018 
ไฟล์เอกสาร :  ดาวน์โหลด 

จำนวนคนอ่าน 386 คน 

 


สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย