ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ
เรื่อง : ผลสอบกลางภาค 1-2560 รายวิชา PUB1601 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป Section AB 
รายละเอียด :

   
ผู้ประกาศข่าว : นายประกาศิต เซ่งเฮ่อ
วันที่ประกาศ : 12-10-2017 
ไฟล์เอกสาร :  ดาวน์โหลด 

จำนวนคนอ่าน 453 คน 

 


สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย