ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 60) แจ้งที่พักอาศัย ประจำปี 2560 
รายละเอียด : ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานบริการที่พักอาศัย ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 5 กันยายน 2560
   
ผู้ประกาศข่าว : นายประกาศิต เซ่งเฮ่อ
วันที่ประกาศ : 24-08-2017 
ไฟล์เอกสาร :  ดาวน์โหลด 

จำนวนคนอ่าน 157 คน 

 


สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย