ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ
Untitled Document
เรื่อง : ประกาศแล้ว !!! แนวข้อสอบสารสนเทศสำหรับการบริหาร 
รายละเอียด : แจ้งให้ทราบ นักศึกษาโปรดเข้าใจว่าข้อสอบนี้ เน้นบูรณาความรู้และนำไปใช้ 
บทที่ 1 มีลักษณะ เน้นในแนว ความจำและความเข้าใจ
บทที่ 2 มีลักษณะ เน้นความเข้าใจ ความสำคัญของเรื่องและลักณะเฉพาะ ประโยชน์
บทที่ 3 มีลักษณะ เน้นความเข้าใจ นำไปใช้ แต่เมื่อวัดแบบปรนัย มีบ้างที่ต้องจำให้ได้ในคุณลักษณะเฉพาะเพื่อนำไปสู๋
          การประยุกต์ใช้หรือใช้ได้ในการจัดทำสารสนเทศที่ถูกต้อง 
จิตพิสัยทำสะก่อนนะครับ ข้อละคะแนนไม่มีหาร 
           
   
ผู้ประกาศข่าว : อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา
วันที่ประกาศ : 30-03-2012 
ไฟล์เอกสาร :  ดาวน์โหลด 

จำนวนคนอ่าน 462 คน