ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ
เรื่อง : ค่านิยมหลักของคนไทยเพื่อสร้างประเทศไทยให้เข้มแข็ง 
รายละเอียด :
   
ผู้ประกาศข่าว : นายประกาศิต เซ่งเฮ่อ
วันที่ประกาศ : 01-08-2014 
ไฟล์เอกสาร :  ดาวน์โหลด 

จำนวนคนอ่าน 151 คน 

 


สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย