รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่
ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.นวลนภา จุลสุทธิ ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยอธิการบดี มร.ชร.
ชมรมจิตอาสารักประชาธิปไตย ได้รับรางวัลค่ายดีเด่น ประจำปี 2559
สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ || School of Public Administration
นักศึกษาสำนักวิชาบริหารรัฐกิจ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการแข่งขันตอบปัญหาทางด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
ค่าย กฟผ. จิตอาสาเหนือ-ใต้สัมพันธ์ ครั้งที่ 2 ณ เกาะสุกร จ.ตรัง ระหว่างวันที่ 21-25 สิงหาคม 2558

รองศาสตราจารย์ประกายศรี ศรีรุ่งเรือง
คณบดีสำนักวิชาบริหารรัฐกิจ
สายตรงคณบดี

ยินดีต้อนรับสู่ สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย | Welcome to School of Public Administration Chiang Rai Rajabhat University

ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ

วีดีโอ 20 ปี รัฐประศาสนศาสตร์

ข่าวรับสมัครงานราชการ

ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง ประกวดราคา สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ

ปฏิทินกิจกรรม สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ