การประชุมวิชาการราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 2


วิธีการตรวจสอบเอกสารคำแนะนำของผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อแก้ไขผลงาน และส่งคืนภายในวันที่ 11 มีนาคม 2562 คลิกที่นี่

เข้าสู่เว็บไซต์สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ

ลงทะเบียนข้อมูลนักศึกษา