การประชุมวิชาการราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 2
เปิดระบบลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานตั้งแต่บัดนี้ - 25 มกราคม 2562


ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมวิชาการฯ

เข้าสู่เว็บไซต์สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ

ลงทะเบียนข้อมูลนักศึกษา